Kinderopvang De Kleine Deugniet
 

Ook de beste pedagogische zorg voor uw kind is betaalbaar

Samen delen, samen spelen. Ieder kind mag meedoen en niemand valt buiten de boot. Uw kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. De Kleine Deugniet is uw opvoedkundige teamgenoot in Hulst. De zorg voor een kind is geen spelletje. Daarom weet u bij ons altijd wat u en uw kindje kunnen verwachten.

Samen zingen en dansen.

Bij de kleine Deugniet staat uw kind op nummer één.

Professioneel in een huiselijke en warme sfeer. Kinderopvang De Kleine Deugniet stimuleert kinderen in hun sociale en emotionele ontwikkeling. Uw kind wordt iedere dag een stukje zelfstandiger.

Broertjes en zusjes
Een nieuwe omgeving is al spannend genoeg. Door de kleinschalige zorg is het mogelijk dat broertjes en zusjes in één groep blijven. De opvang vindt plaats in een verticale groep van maximaal 16 kinderen per dag. In de groepen zitten kinderen van 0 tot 12 jaar bij elkaar. Uw kind leert zowel de kinderen als de groepsleiding van de crèche goed kennen. Jonge kinderen leren van oudere kinderen en andersom.

Veiligheid, geborgenheid en vertrouwdheid
Kinderen groeien in eigen tempo op en ontdekken hun individuele mogelijkheden. De pedagogische medewerksters hebben hierin een begeleidende, verzorgende, ontwikkelende en stimulerende rol.

buitenschoolse opvang

Wat neemt u wel en niet mee

 • Krijgt uw kind flesvoeding? Dan geeft u een eigen zuigfles en melkpoeder mee. Graag voorzien van naam.
 • Ongelukje? Het is handig om op de vestiging in Hulst een set reservekleding voor uw kind achter te laten.
 • U geeft een eigen lunchpakketje aan uw kind mee. Wij zorgen voor melk en een koekje. In de voor- en namiddag krijgt uw kind fruit en sap.
 • Uw kind mag zijn sloffen en regenlaarzen ook meenemen. Wilt u de naam van uw kind(-eren) in de jassen, laarzen en sloffen zetten.
 • Heeft uw kind een lievelingsknuffel die beslist overal mee naartoe moet? Het meebrengen van een knuffel is voor sommige kinderen erg belangrijk, omdat het steun en vertrouwen geeft. Dat mag natuurlijk. Meegeven van ander speelgoed raden we af.

Welzijn van uw kind

 • Onze pedagogisch medewerksters houden een Kinderdagverblijfboekje bij tijdens het eerste levensjaar van uw baby. In dit boekje schrijven we dagelijks de belevingen van uw kind. U kunt alle vragen aan ons stellen.
 • Iedere dag meer ervaring, maar nooit uitgeleerd. Daarom krijgt u drie maanden na de plaatsing van uw kind een evaluatieformulier. Wij horen graag van u hoe u de eerste maanden heeft beleefd.
 • Onze leidsters nemen graag de tijd voor u. Als u behoefte heeft aan een gesprek met de pedagogisch medewerkster van uw zoon of dochter, plannen we graag een afspraak met u.
 • We meten jaarlijks het wel en wee van uw kind. U krijgt een ingevuld observatieformulier met onze bevinden over de ontwikkelingen van uw kind.

Wat u moet weten van Kinderopvang De Kleine Deugniet

 • Laat uw telefoonnummer en een reservetelefoonnummer achter, zodat we u altijd kunnen bereiken.
 • U krijgt maandelijks een activiteitenkalender waarin alle activiteiten die we met BSO kinderen doen, het thema waar we aan gaan werken met Uk&Puk, de wist-je-datjes en belangrijke meldingen staan.
 • U krijgt minimaal vier keer per jaar een nieuwsbrief van De Kleine Deugniet.
 • Naar aanleiding van de overeenkomst, krijgt u een exemplaar van het regelement en de algemene voorwaarden.
 • Kinderen van 0 tot 12 jaar verblijven samen in één groep.
 • Uw kind kan op de foto komen voor PR-doeleinden zoals onze website of nieuwsbrief. Als u zich hier niet prettig bij voelt dan horen wij dit graag tijdens het intakegesprek.
 • Uw kind mag, voor de plaatsing, twee keer een halve dag kosteloos komen wennen op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang in Hulst.
 • Voor kinderen van 0 tot 4 jaar geldt een minimale opvang van 8 uur per week en 375 uur per jaar.
 • Kinderen van 4 jaar verblijven minimaal 5 uur per week en 235 uur per jaar in het kinderdagverblijf.
 • Vanzelfsprekend is het verboden om te roken in de buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf.

Wat kost kinderopvang in 2017 bij De Kleine Deugniet?

Volgens de Wet Kinderopvang delen ouders of verzorgers de kosten met de Belastingdienst. De regeling is inkomensafhankelijk: u ontvangt meer toeslag of “korting” naarmate uw inkomen lager is. U kunt toeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Wilt u weten hoeveel u betaalt voor kinderopvang en/of buitenschoolse opvang? Of anders gezegd: hoeveel kinder-opvangtoeslag krijgt u?

Maak uw proefberekening op www.toeslagen.nl. Bij de berekening wordt naar uw jaarinkomen gevraagd. U vult ook het uurtarief van de opvang en het aantal opvanguren per maand in. Bij Kinderopvang De Kleine Deugniet betaalt u voor kinderen van 0 tot 4 jaar €5,51 per uur. Voor buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd 4 tot 12 jaar betaalt u €6.04 euro per uur. Heeft u nog meer vragen over kinderopvangtoeslag? Ga naar de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Wij helpen u kosteloos met aanvragen van de kinderopvangtoeslag, ook helpen wij u graag met het maken van een proefberekening.

De geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Kinderopvang De kleine Deugniet streeft naar het bieden van kinderopvang van goede kwaliteit. Klachten kunnen altijd gemeld worden bij ons, door met ons in gesprek te gaan, wij zullen trachten samen met u uw klachten op te lossen. Daartoe zal De kleine Deugniet alle mogelijheden en middelen benutten. Klachten en/of aanmerkingen kunnen ook gemeld worden bij de oudercommissie, ook die staan klaar om samen te kijken naar een oplossing.

Kindercentrum De kleine Deugniet is per 1 Januari 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Mochten er klachten ontstaan die niet zijn op te lossen binnen ons kindercentrum zelf, dan kunt u een beroep doen op deze Geschillencommissie.   

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.geschillencommissie.nl of op het kindercentrum bij Debby Smulders