Wij doen ons werk met passie en veel liefde voor de kinderen

 

 

 

 

Pedagogisch werkplan

Kinderopvang De Kleine Deugniet heeft bewust gekozen voor een kleinschalige opvang van kinderen tussen 0-13 jaar, met maximaal zestien kinderen. Daardoor hebben wij voor elk kind veel individuele aandacht en kunnen wij inspelen op de behoefte van het kind. Ieder kind is namelijk uniek. Heeft uw kind extra begeleiding nodig, bijvoorbeeld bij een taalachterstand?  Dan zorgen we ervoor dat uw kind optimale begeleiding krijgt, zodat de achterstand zo klein mogelijk wordt.

 

Wij willen een huiselijke sfeer creëren zodat kinderen zich vertrouwd en veilig voelen, dit maakt dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Continuïteit en professionaliteit zorgen ook voor een veilige en vertrouwde omgeving. De kinderen hebben elke dag een vertrouwd gezicht doordat er twee vaste, professionele pedagogisch medewerkers iedere dag aanwezig zijn.

Wij zorgen voor ontwikkelingsgerichte activiteiten. Daarnaast krijgen de kinderen veel ruimte om zich te ontwikkelen en op ontdekkingstocht te gaan. Wij zorgen voor passend spelmateriaal en uitdagende hoeken waardoor ieder kind een leerzame, gezellige en uitdagende dag bij ons heeft.

 

Voor de kinderen is het van belang dat er goed contact is tussen ouders en de pedagogisch medewerkers. Een prettig gevoel van de ouder op de opvang heeft ook een positieve weerslag op het kind. De verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt bij de ouders. Zij delen hun verantwoordelijkheid met het kinderdagverblijf.

 

Dit alles hebben wij vast gelegd in het pedagogisch beleidsplan en kunt u nalezen door op de onderstaande link te klikken;

 

Pedagogisch beleidsplan locatie Moerschans Pedagogisch Beleidsplan blaauwe hofke

Tarieven 2024

 • Kinderopvang 10.25 euro per uur 
 • Buitenschoolse opvang 9,12 euro per uur 

 

Wij bieden:

 • Voorschoolse opvang
 • Naschoolse opvang
 • Dagopvang
 • Vakantie-/nood opvang

 

Onze tarieven zijn inclusief:

 • VVE aanbod voor alle kinderen
 • Tweemaal vers fruit en gezonde tussendoortjes
 • Lunch
 • Luiers
 • Educatief aanbod van activiteiten
 • Gratis breng en haal service 
 • Uitstapjes
 • Peutergym 2 t/m 4 jaar 
 • Gymzaal BSO

 

 

Kinderopvangtoeslag 

De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders en overheid. Ouders die beiden werken en/of een opleiding volgen en voor hun kinderen zorgen, kunnen een tegemoetkoming van het Rijk ontvangen, de zogenaamde kinderopvangtoeslag. Deze dient u zelf aan te vragen bij de Belastingdienst. Wij helpen u kosteloos met het aanvragen van kinderopvangtoeslag of het maken van een proefberekening.

 

 

Algemene Voorwaarden

Jaarlijkse controle GGD

Ieder jaar controleert een GGD- inspecteur alle kinderopvang organisaties die in het landelijk register kinderopvang staan ingeschreven op kwaliteit.

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang vind je GGD-rapportages van De kleine Deugniet. Type de naam in ‘De kleine Deugniet’ en de gemeente ‘Hulst’ en u vindt alle uitkomsten van de jaarlijkse controles.

Klachtenprocedure

Wij zijn aangesloten bij De Geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de ouders en de oudercommissie.

Wij doen onze uiterste best voor kinderen en ouders. Toch kan het voorkomen dat een ouder ergens niet tevreden over is. Wij stellen het op prijs als de ouder of de oudercommissie de klacht eerst bespreekt met de desbetreffende pedagogisch medewerker, zodat er gekeken kan worden of er wat veranderd kan worden aan de kwaliteit van de opvang. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u de klacht intern melden. Onze interne klachtenregeling vindt u hier.

Wilt u uw klacht niet intern melden? Dan kunt u de Geschillencommissie inschakelen, waarbij wij zijn aangesloten.

Meer informatie over De Geschillencommissie is te vinden op : www.degeschillencommissie.nl