Ouderraad is goud waard

Vier enthousiaste ouders zetten zich in voor de belangen van ouder en kind. De Kleine Deugniet luistert graag. Wet Kinderopvang geeft de oudercommissie het recht om het kinderdagverblijf te adviseren over de volgende onderwerpen:

  • Pedagogisch beleidsplan

  • Voedingsaangelegenheden

  • Risico-inventarisatie, veiligheid en gezondheid

  • Openingstijden

  • Vaststelling of wijziging van de klachtenregeling

  • Prijs van de kinderopvang

De ouderraad bestaat uit:

Voorzitter: Annelies Doolaege

Annelies Maes, mama van Amber en Yana

Nele Kroes

Nele Kroes, mama van Max

Sabrina Omerovic

Sabrina Omerovic, mama van Jasmina en Tarik

Jimmy Eggermont

Jimmy Eggermont, papa van Jayden

Het algemene e-mailadres van de oudercommissie: