Kinderopvang De Kleine Deugniet
 

Ouderraad is goud waard

Vier enthousiaste ouders zetten zich in voor de belangen van ouder en kind. De Kleine Deugniet luistert graag. Wet Kinderopvang geeft de oudercommissie het recht om het kinderdagverblijf te adviseren over de volgende onderwerpen:

  • Pedagogisch beleidsplan
  • Voedingsaangelegenheden
  • Risico-inventarisatie, veiligheid en gezondheid
  • Openingstijden
  • Vaststelling of wijziging van de klachtenregeling
  • Prijs van de kinderopvang


De ouderraad bestaat uit:

Voorzitter: Annelies Doolaege

Mama van: Amber.
E-mail: anneliesdoolaege@hotmail.com

Lid: Dorinda Maes

Mama van: Ashley, Alisha en Jayden.
 

Lid: Hetty van Gessel en Gaby van Ravenzwaaij

Mama en Papa van: Diana.
 

 

Het algemene e-mailadres van de oudercommissie:


anneliesdoolaege@hotmail.com


GGD Controle
Altijd het beste voor uw kind. GGD controleert De Kleine Deugniet jaarlijks op kwaliteit. Klik hier  om de rapporten te lezen met betrekking tot het kinderdagverblijf en Klik hier om de rapporten te lezen met betrekking tot de buitenschoolse opvang.